Превъзходство на пелетните котли спрямо други алтернтиви за отопление

пелети

Големите обекти се отопляват трудно. Да не говорим, че когато става въпрос за разходи то предвид високите цени на електричеството наистина е непосилно да се поемат от домакинствата финансовите тежести. А на студено няма как да стоите през зимата и да обитавате основни помещения, които с изключителна важност за имота ви. Напоследък се наблюдава доста сериозен интерес към пелетни котли като разумно средство, благодарение на което могат да бъдат отоплявани по-големи обекти с нисък енергиен разход и поносими цени.

Уреди с доказана висока ефективност

За да се уверите, че ще направите наистина добър избор не бива да подценявате факта, че когато се търси ефективен способ е важна съпоставката между различни възможности, които се предлагат на пазара. Точно затова тук е време да отчетем, че пелетните котли превъзхождат вариантите на твърдо гориво по следните показатели:

 • Адаптивност в различни типове имоти;
 • Възможност за инсталиране дори в зони, които през зимата са студени и температурите в тях са под нулата;
 • Използването на пелети вместо дърва е особен приоритет по отношение на икономичен разход;
 • Производителност;
 • Безопасност;
 • Лекота при почистване и поддържка на уреда;
 • Автоматизиран режем на работа, който пести време, усилия и разходва горивото изключително икономично.

Множество са преимуществата, които са характерни за тези отоплителни уреди. Но няма как да не бъдете привлечени и от факта, че се касае за изделия, които по отношение на първоначална инвестиция са изключително изгодни и достъпни. Купувайки пелетен котел не просто си осигурявате отлични условия за отопляване през зимата, а разполагате с перспективен уред, който да се грижи за комфорта в жилището ви години наред.

Как се избира

отопление

Навярно си мислите, че има доста неща, върху които да се фокусирате при избиране на пелетен котел. Така е и в случай, че искате да инвестирате разумно парите си то няма как да пренебрегнете възможността да получите някои ценни съвети, които да приложите при взимане на крайно решение.

За да извлечете ползите от котела, който ще приложите в имота си е препоръчително да се запознаете с:

 • Капацитета на уреда т.е. за колко голям имот е предназначен;
 • Какъв е принципа на работа – автоматизиран или с ръчно настройване;
 • Функционалност. Само отопляване на конкретен брой помещения или се използва и като уред за подгряване на топла вода;
 • Възможности за монтаж;
 • Изисквания към горивото;
 • Дизайн и други.

Въпрос на индивидуална преценка и правилен подход е да се справите успешно с инвестиране в отоплителен уред, който ще се погрижи за уюта в имота ви през зимните месеци.

Компактни и напълно автоматизирани

Акцентите, които са оптимално привлекателни и могат да осигурят на потребителите добри условия за използване са отнасят до редица ключови особености, които са характерни за пелетните котли. В основата са онези предимства, от които само можете да спечелите. Това са:

 • Повишаване на ефективността от отоплението с до 95 %;
 • Минимални отпадъчни суровини, които могат да окажат неблагоприятно влияние върху околната среда;
 • Автоматизация, която безспорно улеснява използването;
 • Размери, които лесно се интегрират в минималистични пространства като стълбища, веранди, тераси, коридори;
 • Ниско потребление на енергия на помпата, която служи за циркулиране на водата в системата;
 • Лесно контролиране от дисплей със сензорно управление;
 • Отлично и гарантирано ниво на сигурност;
 • Защита от пожар;
 • Автоматизация на почистването и други.

Критериите, които визират потребителите при подбор на средство за отопление никак не са за подценяване, но що се отнася до пелетните котли то със сигурност те заемат водещи позиции по продажби предвид изложените положителни качества и спецификации, които са характерни за тях. Освен това се касае за уреди от най-висок енергиен клас, което е още една гаранция за икономично и рентабилно отопление.