Какво представлява Европейския патент и какви са таксите за регистриране?

изобретение

Много изобретатели осъзнават потребността от това да разширят обхвата на защита на своето изобретение. Разбира се, когато става въпрос за специфични технологични решения има защо да помислите върху това да бъде осигурена превенция срещу недобросъвестно отношение, копиране и кражба на труда ви. Затова не бива да се ограничавате само с това да бъде патентован труда ви само в пределите на Република България. Имате възможност и за регистриране на Европейски патент, благодарение на който ще можете да си подсигурите доста високо ниво на защита както и икономически преференции от предоставянето за ползване на  други страни, членки на конвенцията. За европейски патент такси ще си говорим в днешната тема.

Какъв е мащаба на европейския патент и колко ще ви струва?

Валидирането на такъв тип интелектуална собственост е от съществено значение за собствениците и правоимащите върху такива изобретения. Основните преимущества на това да се възползвате от този тип услуга е в това, че бихте могли да разчитате на един много по-мащабен териториален обхват. Страните, които членуват в конвенцията са много повече и дои надхвърлят пределите на Еврозоната. Конвенцията за сътрудничество е подписана и от страни като:

 • Турция;
 • Кипър;
 • Северна Македония;
 • Сан Марино;
 • Албания;
 • Сърбия;
 • Черна гора;
 • Мароко;
 • Република Молдова;
 • Тунис;
 • Камбоджа.

Списъка с държави, в които труда ви е защитен е достатъчно впечатляващ за да си струва да предприемете действия, които се отнасят именно до това да платите съответната такса относно регистрирането на европейски патент. Предвид това, че разполагате с изключителни права по отношение на изобретението си определено има защо да се пристъпи към подаване на заявка към Европейското патентно ведомство.

Какви са процедурите и защо не малък процент от българските изобретатели се доверяват на консултанти? Продължете с четенето за да разберете.

Какви удобства предоставя услугата регистриране на Европейски патент?

новост

Много от вас навярно смятат, че когато използват консултантски услуги това би довело до неоснователно оскъпяване на регистрацията на патент. Но едва, когато се сблъскате с набора от действия и документи, които следва да подготвите ще осъзнаете, че действително си струва да се заплати съответната такса с цел да си спестите усилия, време и главоболия.

Със сигурност това, което би било определящо за реализирането на вашите интереси по отношение на детайлното спазване на процедурата по регистрирането на европейски патент е използването на професионални консултантски услуги. Имайте предвид, че това, което ще получите като възможност са:

 • Коректно оформяне на заявката, която е напълно съобразена с естеството на изобретението;
 • Представителство пред Европейското патентно ведомство;
 • Съдействие за изготвяне на набор от експертизи и реферати, които са свързани с доказателства за това дали действително изобретението ви отговаря на изискванията за издаване на патент;
 • Предоставят се всякакъв тип услуги, които се отнасят до това да бъдат защитени правата ви пред трети лица;
 • Изготвяне на договори за предоставяне правото на ползване срещу съответното възнаграждение;
 • Валидиране и поддържане на интелектуалната собственост и други.

Разбира се, че когато става въпрос за спестяването на разходи и време то си струва внимателно да обмислите варианта, който се отнася именно до прилагането на компетентни професионални услуги от опитни консултанти.

Тарифи и такси

Друг важен акцент, който е свързан с това да можете да разчитате на коректни услуги е това да се запознаете с тарифите, които се дължат към Европейското патентно ведомство както и таксите за използването на консултантски услуги. Предвид дивидентите, които ще извлечете от получаването на международна защита на изобретението си има защо да разгледате процедурата като инвестиция.

Стойностите на тарифите както и таксите към консултантите предварително следва да бъдат уточнени. При тези към институцията става въпрос за утвърдени цени, а относно цената за наетата фирма с експерти е въпрос на пакет от услуги, които ще получите.