Колко ще ви струва смяната на обикновен с електронен водомер?

водомер

Това, което на-вече вълнува потребителите, на които им предстои да подменят водомерите си са именно цените за услугите, които следва да заплатят за извършената ремонтна дейност. В търсене на добри цени на електронни водомери днес ще ви поканим да се запознаете с информацията, който е изложена в сайта на Хидро Старт. Няма как да не ви направи впечатление, че когато се говори за поддръжка на ВиК инсталацията и по-точно извършване на мероприятия, които се отнасят до инсталацията на електронно устройство за отчитане на разхода на вода има съществено значение на кого ще поверите изпълнението на задачата.

Защо електронен водомер?

Дори аналоговия ви водомер да работи прецизно и точно то не е изключено доставчика на вода да издаде предписание за неговата подмяна. Дигитализирането на услугата има за цел да намали разходите за отчитане и обслужване на измервателните устройства. Привилегиите от използването на такива водомери са съществени и точно предвид това е необходимо да се приложат по-ефективни решения, благодарение на които можете да си гарантирате повече ефективност, сигурност, удобство.

Като основни причини да се приложат моделите в дигитален вариант се считат:

 • Ниски разходи за дружествата доставчици на вода;
 • Точно и прецизно подаване на данни за показанията без риск от това да има грешни фактури, които абонатите да заплащат;
 • Много бързо се установяват евентуални аварии, които биха възникнали във водопровода;
 • Гарантирате си спокойствие и не се налага да осигурявате ежемесечно достъп на инкасатор, който да отчита данните, които водомера показва.

Електронните водомери са ново поколение уреди, с които се измерва разхода на вода. Определено са доста по-добра опция от аналоговите предвид до тук изложените факти. Не бива да се тревожите относно цената на монтирането им, тъй като се касае за  такива съоръжения, които по отношение на инсталация не налагат извършването на сложни и скъпоструващи действия.

От какво зависят цените?

нов водомер

Сигурно сте се запознали с предложените оферти от водопроводните фирми. Има разбира се широк набор от възможности, от които следва да се възползвате що се отнася именно до това да се подходи с особено внимание по отношение на качеството на услугата и предоставените гаранции за труд и измервателен уред.

Стойността на услугата, която ще заплатите реално зависи от:

 • Достъп до мястото за монтиране на водомера;
 • Дали е за топла или студена вода;
 • Дали фирмата, извършваща инсталацията е лицензирана;
 • Какъв е опита на водопроводчиците с монтирането на дигитални устройства;
 • Вид на водомера;
 • Други дейности, които могат да оскъпят услугата.

Но имайте предвид, че има определени рамки на тарифи, в които водопроводните фирми се вместват с оглед на това да предоставят на клиентите си качествена услуга на разумна цена. Определящо е разбира се да се вземат под внимание всички обстоятелства, които са на фокус при провеждането на такива дейности, което предполага сигурност, удобство, дълъг експлоатационен период.

Колко време отнема подмяната?

Не само цената вълнува абонатите, на които им предстои да подменят аналогов с електронен измервателен уред в имота си. Тъй като времето също е ресурс, който все не достига то е важно да отбележим, че има съществени принципи за това да се вземат под внимание някои основни неща, включително и колко време ще отнеме процеса.

При наемане на опитни и утвърдени, лицензирани водопроводчици имайте предвид, че са нужни не повече от 30 минути за да се възползвате от качествена услуга. Приоритетно разбира се е това, че можете да избирате от различни екипи предвид конкуренцията в сектора. Разбира с основните неща, от които е добре да се ръководите са:

 • Цена на услугата;
 • Експедитивност при провеждане на подмяната;
 • Предоставяне на качествени електронни водомери, утвърдени от доставчика;
 • Гаранции.

Доверете се на Хидро Старт за оптимални резултати, ефективна работа на водопроводната система и прецизно отчитане на разхода на вода.