До колко важен е професионалния монтаж на бойлер

монтаж на бойлер

Не си представяте в дома ви да няма течаща топла вода, нали! Това е едно от удобствата на нашето време. С помощта на множеството уреди и варианти за осигуряването на топла вода за едно домакинство отминаха времената, в които човек трябва да топли вода в съдове на котлона, с бързовар и т.нат. На фона на бързо развиващите се технологии топлата вода достига в жилището ни с помощта на газ, топлофикационните дружества, слънчеви колектори, електрически бойлери и други. Не е въпрос на избор дали да имаме или нямаме в дома си течаща топла вода, а на какъв уред да поверим тази отговорност. Днес ще ви запознаем с най-масовия и разпространен уред, с който всяко второ домакинства си гарантира вода за къпане, миене, пране в желаната температура.

Бойлера – уред, който има задължителен характер за всеки дом

Това, че говорим за бойлера като задължителен и много важен уред за нашия дом идва да покаже, че много домакинства разчитат на него за да си осигурят така мечтаната топла вода. Ще отворим една скоба и ще кажем, че независимо какъв е източника ,който захранва уреда то той е продукт, чиято роля е да осигури висока температура на водата. Всъщност самия бойлер би могъл да бъде захранен от слънчева енергия, електрическа енергия, газ. Единствено топлата вода от дружествата по топлофикация са директен доставчик на топла вода, при които няма нужда от бойлер. За всички останали случаи обаче се нуждаете от уред, който да осигури затоплянето.

Видовото многообразие при бойлерите не се класифицира единствено според източника на захранване. Те се различават по размери, по начин на монтиране и работа. Без значение какъв вид бойлер ще изберете:

бойлер
  • Газов;
  • Електрически;
  • Слънчев;
  • Малък или голям като размер;
  • Обемен или проточен.

Не е за подценяване момента за избор на екип, който да извърши качествено за бойлер монтиране. Имайте предвид, че от квалифицирания и надежден монтаж зависи до колко безопасно  и сигурно домакинството ви ще може да ползва топла вода за битови нужди.

Защо е важно кой ще монтира бойлера

Има битови уреди, при които нее достатъчно само да бъдат включени към електрическата мрежа. Такъв е бойлера, който се захранва от газ, електричество или слънчева енергия, но освен това е свързан и с водопреносната инсталация. Да бъдат детайлно и качествено монтирани всички части на бойлера е въпрос на изключителна отговорност, тъй като дори една грешка може да повлия на работата на уреда.

Самото видово многообразие при бойлерите е причина да се насочите към квалифициран екип. Но това не е всичко. Има не малко неща, които е добре да вземете под внимание като:

  • За да бъде валидна гаранцията за един бойлер се изисква квалифициран монтаж;
  • Бойлера по принцип е енергийно ефективен уред и за да се възползвате от ниските разходи при неговата работа монтирането му има особена значимост;
  • За да не бъдете поставени под риск от възникване на инциденти не се доверявайте на собствени умения или такива на приятели. Изберете опитни и утвърдени монтажни групи;
  • Уреда работи под високо налягане, което е повод за безкомпромисно отношение спрямо избирането на екип, който да може да се справи с качественото и надеждно монтиране.

Бойлера е необходимост в един дом. Независимо дали ще бъде проточен или пък обемен свързването му към водопроводната и електрическата мрежи има строги правила. С оглед на личната ви безопасност, дългогодишна безпроблемна употреба както и осигуряване на топла вода в неограничени количества винаги поверявайте монтирането на такива важни уреди на експерти, които са с доказана квалификация, компетентност и опит.

Защото осигуряването на топлата вода у дома е комфорт и удобство, а не повод да си създавате ежедневни проблеми и главоболия.