За какво служи шапката за комин

Шапка за комин

Въздуховодите не са само кюнците, с които печката или камината се свързват към комина. Ве е случайно, че специалистите ги наричат системи или инсталации, тъй като се състоят от няколко елемента, които изграждат димоотвода. Освен прави, ъглови кюнци и други, участващи в изграждането на вътрешния път на дима и пушека до отвеждането му до комина има и други аксесоари, които си имат своята значимост в завършването на димотводната система. Знаете ли каква е необходимостта от използването на шапка за комин? Това са аксесоари, които се поставят на изхода на комина с определена цел. Шапката за комин се изработва обикновено от ламарина и е универсално средство, с което се предпазва самото съоръжение от влизането на различни боклуци, дъжд, птици в комина, които могат да бъдат причина за неефективната работа на  отоплителния уред.

Всеки комин ли се нуждае от шапка

Ако живеете в апартамент и нямате отоплителен уред, който да генерира дим то със сигурност не се нуждаете от шапка за комин. Но пък въздуховодите, към които се включват аспирациите на домакинствата е важно да бъдат защитени. В тръбата могат да влязат различи замърсявания като:

 • Листа;
 • Пера;
 • Птици;
 • Насекоми;
 • Клечки;
 • Торбички и други, които да запушат пътя на въздушната струя.
Шапка за комин Въртяща

На този вид комини за въздуховди се инсталират шапки за комин с предпазни решетки, които намаляват риска от запушване на инсталацията. Реално причините за поставяне на такива шапки за комини е именно в превенцията и предпазването на влизане в комина на различни възпрепятстващи ролята им замърсители, включително дъжд и сняг.

И ако по въздуховодите от аспирацията на кухните са сравнително чисти, тъй като по тях основно се придвижват пара и миризма то не така стоят нещата с комините, които се използват за отвеждане на димните газове в атмосферата. Критериите за шапки за такива комини са по-високи, тъй като дима е силно окисляващ. За да отговорят на изискванията на домакинствата, които се отопляват на твърдо гориво или пелети е необходим шапките за комин да бъдат=

 • Изработени от наръждаема ламарина;
 • Да са киселинно устойчиви;
 • Да бъдат ниско резистентни;
 • Да са огнеупорни;
 • Да са издръжливи на влага.

Идеята на монтирането на шапка на комин е да се осигури безпрепятствено използване на отоплителния уред. издигащите се към атмосферата димни газове могат да бъдат възпрепятствани и да се върнат обратно в комина поради:

 • Проливен дъжд;
 • Снегонатрупване;
 • Направено гнездо от птици и други.

С помощта на шапката, която се нахлузва на комина се предпазва пътя на дима се защитава комина от влага и натрупване на замърсители. Ролята на шапките за комин е ключова, тъй като това е аксесоар, с който си гарантирате проходимост а топлите димни газове и освобождаването им в атмосферата. Те са леки, компактни решения, с които се намалява риска от запалване на останки, клечки, пера и други.

Коминните шапки са предназначени за директен монтаж върху комина с цел да се позволи навлизането на вода и вятър по системата. Ролята на шапката е да подпомогне правилното изгаряне на горивото както и извеждането на дима извън инсталацията. Ако пропуснете да поставите шапка на комина то определено ще се наложи наемането на коминочистач, тъй като отворената коминна тръба е място за събиране на всякакви замърсявания, които се носят с въздушните маси.

При всеки вид коминна шапка има различни изисквания и насоки за монтаж, което е важно да бъде спазено. Освен това се предлагат шапки, изработени от различни видове метал. Избирането на правилния би ви гарантирал равномерен процес на горене, намаляване на конденза и ефективно отвеждане на дима и газовете.