Приоритети от използване на водомери с дистанционно отчитане

водомер

Налагани като нова тенденция за оборудване на водопроводните инсталации са водомери с дистанционно отчитане. В това няма нищо необичайно предвид дигитализирането на все повече сектори, които имат отношение към осигуряването на повече удобства за потребителите. Ако и на вас ви е омръзнало да осигурявате достъп на инкасатора до водомера то може да се окаже, че именно водомерите с дистанционно отчитане са перфектното решение, от което се нуждаете. Но не само това се оказва причина за инсталиране на такъв тип измервателни продукти, от които си струва да се възползвате. Формулата за успех се конкретизира с това, че можете да си гарантирате отлични условия за коректно и прецизно отчитане на разхода на вода в реални стойности.

Кога може да бъде сменен аналоговия с дистанционен водомер?

По принцип все повече ВиК дружества налагат при строително ремонтни мероприятия, които се отнасят до сгради ново строителство да бъдат използвани иновативни съоръжения като водомерите с дистанционно отчитане. Това обаче не означава, че онези от вас, които разполагат с аналогови не могат да ги подменят и да модернизират водопровода си.

Като цяло има няколко причини да бъдат извършени действия, които се отнасят именно до осигуряване на благоприятни условия за осигуряване на прецизно отчитане на показанията за разхода на вода. Препоръчва се подмяната на аналогов с такъв с дистанционно отчитане апарат в случаи като:

  • Настъпила повреда, при която водомера на подлежи на ремонт;
  • При теч;
  • Пълнене на водомера с вода;
  • Неправилно отчитане;
  • Изтекъл е експлоатационния срок от 10 години;
  • Наложена цялостна подяна на измервателните устройства в една сграда.

Това са фактори, които имат отношение към това да се предвидят такъв тип действия, които са пряко свързани с осигуряването на благоприятни условия за ефективно, сигурно, надеждно оборудвана ВиК система с коректно отчитащ показанията водомер.

Монтаж и гаранции

аналогов водомер

Тъй като водомерите задължително се пломбират и узаконяват то това до голяма степен се отразява на формулата, която има отношение към тяхната инсталация. Не можете сами да инициирате подмяната и да това да няма административни санкции от ВиК доставчика. Затова е важно да имате предвид, че когато настъпи момента за смяна то задължително трябва да се възползвате от услугите на лицензирана фирма.

Предимството да изберете именно експерти, които имат опит и са напълно наясно с това, което правят се конкретизира със следното:

  • Коректно изпълнение на ремонтната услуга според предписанията на ВиК доставчика;
  • Инсталиране на водомер с дистанционно отчитане, който е утвърден от дружеството;
  • Качествен монтаж с придружаваща гаранция;
  • Бързина, експедитивност и професионално отношение.

Вашите ангажименти се свеждат само и единствено до това да се свържете с лицензирана фирма, която е специализирана в извършването на такива услуги. Именно лиценза е този, който ви гарантира цялостно изпълнение на поетата задача от демонтиране на стария, инсталация на новия и узаконяването на измервателното устройство.

Това пести на клиентите доста нерви и разходи. По отношение на качеството на услугите, които се предлагат от лицензираните водопроводчици можете да бъдете сигурни, че наистина получавате най-доброто, сигурно и с гаранция за качествено изпълнение мероприятие.

Цени

Фактор за по-високата цена, която ще заплатите при подмяната на този тип измервателни устройства се дължи преди всичко на това, че тук имате малко по-специфичен монтаж. Освен инсталацията на новия апарат за отчитане се поставя е радиопредавател, с чиято помощ се предават показанията на разходваното количество вода. И това повишава стойността на услугата.

В зависимост от квалификацията, опита и бързината на извършване на дейността сега можете да разчитате на гъвкави условия за извършването на подмяната, които да ви устройват като оферта. Но разбира се, когато става въпрос не за обикновен, аналогов, а за водомер с дистанционно отчитане няма как да търсите прекалено ниска цена за монтажа и узаконяването наустройството.