Роля на услугите с багери при строително-ремонтни дейности в София

наем на багер

Полагането на основи за нова сграда, строеж на обект ниско или високо строителство, разчистване на терени, направа на трасе за полагане на кабели и други изисква да се използват услуги с намесата на багер. Не сте изненадани от факта, че това е един от процъфтяващите и доста успешни бизнеси в столицата. Наемането на строителна техника за извършване на конкретна работа идва да покаже, че определено има защо да се занимаем днес с работи, които може би в даден момент биха били полезни и за вашите строително-ремонтни работи. Ако потърсите с багер услуги София това, което ще ви направи впечатление е, че наистина има доста голяма конкуренция в сектора. А самите причини за това, което наблюдаваме е в разрастващата се строителство в един от най-оживените райони на страната. Не става въпрос само за жилищни и търговски сгради, а също така и за такива, които са свързани с обществени и културни мероприятия.

Услугите с багер в София – как да изберете отговорни и доверени фирми

Това, че конкуренцията и тук е безпощадна идва да покаже, че няма как да попаднете на недобросъвестни компании. За да запазят своя потенциал и да се радват на интерес от страна на предприемачите все повече от фирмите предлагащи услуги с багери разширяват автопарка си като инвестират в разнообразна техника, която осигурява бързина и коректно провеждане на работата в срок.

Всъщност тук нямат право на грешки компаниите, които са специализирани в услуги, които извършват определен обем от работа с помощта на наета техника. Все по-разширяващото се строителство и изграждане на модерна инфраструктура оказва влияние върху търсенето на такива дейности. А услугите с багери са широкообхватни. Наред с големите машини, които се използват при строителство на пътища доста голям потенциал имат и мини багерите, които намират широко приложение в обекти с ограничени пространства. Те са гъвкави решения, маневрени са и успешно се справят с извършване на изкопни дейности, които касаят:

услуги с багер
 • Разчистване на малки парцели и подготовка за строителство на жилищни сгради;
 • Изкопи за полагане на кабели;
 • Изкопи за ВиК инсталации;
 • Направа на ями с различни размери и дълбочина;
 • Изкопи, свързани с извършване на ремонтни дейности и други.

Когато багера е по-малък то и щетите по асфалтовите настилки както и тротоарните зони са контролирани, което на практика идва да покаже защо в София е важно да се наеме правилната техника, с която до можете да оптимизирате не само времето, но и обема работа.

При наемането на такава тежка строително – ремонтна техника е необходимо да се спазят определени правила. Като вид услуга, за която ще заплатите съответната цена е нужно да сте наясно с:

 • Цената за наем на час;
 • Техниката отговаря ли на нормите за безопасност;
 • Разполагат ли наетите багери с квалифицирани оператори, които да извършат съответната работа;
 • Технически изправни ли са машините;
 • Придружена ли е техниката с нужните сертификати и удостоверения за работа в градска среда;
 • Какви са неустойките за неизвършена в срок и с търсеното качество работа.

Само фирми, които отдават такава техника под наем ще бъдат безупречно отговорни към всеки един от изложените въпроси. Преди да бъде на обекта ви наетия багер и придружаващия го екип задължително се сключва договор с описани условия за извършване на услугата. Така си гарантирате качество, спазване на уговорките и извършване на услугата в срок.

Така някои от компаниите в сферата на отдаване на машини и техника под наем са успели да ес утвърдят на пазара в София, което е причина да си имат постоянни клиенти от строителния сектор, които винаги разчитат за конкретния етап от дейността си на екипи, които няма да ги подведат и ще са коректни в изпълнението на поетия ангажимент.