Защо е толкова важно периодичното изпомпване на септични ями?

септична яма

Използването на септична яма е необходимост при имоти, които не разполагат с възможност за включване към централна канализация. Сложността идна не само от процеса на изграждане, а и навременната поддръжка както и почистване на съоръжението. Перспективите, които стоят пред вас като опции никак не са за пренебрегване, но особено приоритетни се оказват професионалните услуги. На тях можете да разчитате не само за това да си осигурите перфектна алтернатива за използване на ВиК системата в имота, но и да бъде поддържано съоръжението така, че наистина да ви служи дълго във времето. За изпомпване на септични ями се доверявайте само на утвърдени експерти, които спазват всички стандарти за безопасност и сигурност.

Какво е нужно да знаете за септичните ями?

Има няколко важни неща, които е нужно да имате предвид що се отнася до изграждането и поддръжката на септичните ями. Преди всичко както стана ясно от решаващо значение за функционирането на тези съоръжения имат именно професионалната им направа и изпомпване на съдържанието през определен интервал от време.

Процесите си имат своите особености и се отнасят преди всичко до това, че:

  • Съоръженията са подходящи за такъв тип имоти, при които няма друга алтернатива за осигуряване на отвеждане на отпадните води;
  • Задължително е да се спазят всички критерии за осигуряване на отлична организация и оптимизация на процеса;
  • Прилага се специализирана техника за безопасна направа на изкопи, в които се полагат съответните резервоари;
  • Прави се анализ на обекта и обичайната натовареност на системата с оглед на това да се подсигури изграждането на яма с подходяща за нуждите на домакинството вместимост.

За да се избегнат замърсявания е много важно да се вземат под внимание всички детайли и акценти, които са определящи за осигуряването на отлични условия за едно ефективно, удобно, сигурно използване на обекта съобразно рутинните занимания на стопаните.

Кога се налага източване?

почистване

Същественото, което трябва да запомните като ползватели на такъв тип съоръжение е, че през определен интервал от време се налага то да бъде почиствано. Поддръжката се изразява в:

  • Изпомпване на течните отпадъци;
  • Отстраняване на твърдите елементи от септичната яма;
  • Дезинфекциране;
  • Извозване на съдържанието на регламентирани за изхвърляне на такъв отпадък места.

Ключов момент тук е използването на лицензирана фирма, която има право да извършва такива дейности. Тъй като се касае за потенциално опасен отпадък е необходима да се вземат под внимание всички онези аспекти и детайли, които са определящи за създаването на условия за изпомпване и извозване на каналните води съобразно нормативните разписания.

В процеса на изпомпване се използват специализирана техника както и обучен персонал, които точно и прецизно прилагат услугата така, че да няма риск от възникване на инциденти, водещи до замърсяване на почвата.

Колко редовно се почистват септичните ями?

Стопаните на имоти, които използват септични ями са наясно, че за да може съоръжението да функционира безопасно то е важна неговата поддръжка. Статистически това, което е необходимо да се вземе под внимание са обема канални води, които се отделят по време на ежедневните занимания. Освен това е определящо да се вземат под внимание и насоките, които специалистите дават по отношение на правилната поддръжка на инсталацията. Става въпрос за капацитет, който може да поеме септичната яма и предписание за периодично почистване и изпомпване, което е добре да се провежда поне на 6 месеца.

Дори да не е пълна на максимален обем имайте предвид, че когато става въпрос за поддръжка не бива да се събира и престоява в резервоара дълго време съдържанието. Химичните реакции, които протичат под въздействие на киселинни процеси и високи температури могат да предизвикат неприятни миризми и така нареченото „кипене“. Ето защо периодичното изпомпване е толкова определящо за безопасната експлоатация на ямите.