За какво служат кюнците

кюнци

На пазара има разнообразни видове отоплителни съоръжения и аксесоари, които несъмнено се използват като елемент за повишаване ефективността на отоплителната система. сред тях са кюнците и диомотводите, които имат главната задача да осигурят отвеждането на газовете към комина. Уредите, които се използват за отопление, използващи като ресурс газ, дърва, въглища, нафта, пелети и други изискват  да бъде изградена система за отвеждане на газовете. С кюнци и димоотводи се гарантира, че пушека и дима от изгарянето на горивото ще бъде отведено в комина, а не в помещението, в което работи уреда. Това е особено важно за обитателите на тези пространства, тъй като така се осигурява много повече уют и комфорт, както и безопасна здравословна среда за живот.

Особености на кюнците

Освен електрическите уреди, които се използват за отопление всички останали, които генерират димни газове се нуждаят от прилагане на кюнци и димоотводи, с чиято помощ да се отвеждат изгорелите газове в комините. Освен правилно изградената инсталация е необходимо да се заложи и на качеството, тъй като определено чистия въздух би се гарантирал с ползването на здрави кюнци.

Препоръчително е преди да се запали уреда да се направи проветряване, с което да се освежи въздуха. Когато въздуха е чист той се затопля по-бързо и няма тежък привкус, който да се усеща при вдишване. Всеки производител на кюнци и димоотводи дава ясни предписания за техния монтаж и правилна поддръжка, тъй като определено така ще се осигури висока ефективност както и удовлетворение.

коляно

Видовото многообразие, което се предлага в търговската врежа се отнася до кюнци и димоотводи, които да могат да се адаптират към вашата отоплителна инсталация с централно отопление. Спецификата на всеки уред е различна и точно от това зависи на какви видове аксесоари ще възложите изпълнението на димоотвеждащата функция.

Разнообразна е класификацията на аксесоарите за димоотвеждане и тя главно касае:

  • Вида на уреда, който генерира дим и газове;
  • Дължина и форма на пътя, който трябва да се изгради за отвеждането на димните газове;
  • Адаптивност на кюнците като дизайн спрямо интериора;
  • Ефективност и качество на отвеждане на газовете съобразно коминното тяло и т.нат.

Видово разнообразие

За да бъдат високоефективни и надеждни системите за отвеждане на газове е необходимо да отговорят на някои правила. А точно поради правилното изглаждане на такива инсталации е необходимо да се вземат предвид многообразието от изделия, които наистина са в състояние да отговорят на спецификата на вашите отоплителни уреди.

Ето какви видове кюнци и димоотводи се предлагат в търговската мрежа:

  • Прави

Наименованието им подсказва, че това са уреди, които са предназначени за издигането на газовете към комина. По принцип това са стандартни като размер аксесоари, при които оптималната дължина е 100 см. на пазара се предлагат и други, които са по-къси и са предназначени за свързване и удължаване, както и за промяна на посоката на отвеждане на дима и газовете. Правите кюнци се изработват от инокс или друг издръжлив на високи температури материал, който може да осигури надеждност и дългогодишно коректно отвеждане на газовете при работата на отоплителния уред;

  • Свързващи колена

Тук се наблюдават два типа елементи, които има изцяло свързваща функция. Едните са 90°, а другите 45°. Преценката на производителите за приемане на тези две стойности е в това, че именно такива са потенциалните възможности, които да осигурят безпрепятствено преминаване на газовете по трасето. Ролята, която изпълняват тези свързващи елементи е да променят пътя на дима и да го отведат бързо до комина. Това, което е важно да имате предвид, е че не се препоръчва използването на повече от три свързващи елемента, тъй като това може да рефлектира върху бързината на отвеждане на дима и газовете;

  • Тройник

Това са елементи, които се поставят с цел да се осигури по-ефективно и лесно почистване на коминната система. те са елемент, който е почти задължителен и когато се проектира пътя на отвеждането на димните газове винаги се залага такъв елемент.