Смяна на водомер – какво е нужно да знаят абонатите на Софийска вода?

смяна на водомер

Като изключително досадно занимание и ангажимент описват столичани предписанието за смяна на водомерите. Тази процедура се налага в определен период в хода на използването на водния ресурс. Тъй като всеки апарат си има някакъв капацитет на издръжливост и експлоатационни показатели е повече от ясно, че когато се налага да бъдат предприети съответните действия за демонтиране на стар и монтаж на нов се налага да се използват конкретни услуги. Има няколко важни точки, които са ключови  за провеждането на такъв тип рехабилитация. Сред основните изисквания от софийска вода смяна на водомери е услугата да бъде извършена от специалисти, които са лицензирани.

Симптоми, че уреда е за смяна

За един от тях вече споменахме. Става въпрос за амортизацията на измервателното съоръжение, което налага периодичната му смяна обикновено след около десетина години. Но не е задължително да настъпи този срок за да бъде проведена тази работа. Понякога има непредвидими обстоятелства, които могат да наложат преждевременно да се потърсят специалисти, които да извършат смяната.

Ключови и мотивиращи към изпълнение на демонтаж на стар и монтаж на нов измервателен уред могат да бъдат:

 • Теч, който е предизвикан от ремонти на ВиК системата;
 • Пълнене на циферблата с вода, което оказва влияние върху невъзможността стрелката на водомера да се движи;
 • Неточно отчитане на водата заради дефект, възникнал във водомера;
 • Друга механична повреда.

Причини да се окаже, че водомера е за смяна има достатъчно. Важно условия, което е ключов ангажимент за абонатите е да могат да реагират адекватно и да уведомят инкасатора си за настъпилите проблеми. след това са издава конкретното предписание, на чиято база се формулира изпълнението на ремонта.

Преди всичко при търсенето на специалист трябва да знаете дали той е лицензират от Софийска вода АД за провеждането на такива услуги. Възможностите, които ще откриете не са малко и избора на екип е необходимо да съсредоточите върху това кой от тях ще предложи най-изгодни условия.

В какво се състои услугата?

нов водомер

Определено онова, което ще ви направи впечатление е, че не всички фирми в София имат нужния за извършването на процедурата лиценз. Всъщност това е показателно, че не всеки може да узаконява нови водомери, да поставя или отстранява пломби. А това е в основата на провеждането на услугата, която се отнася до премахването на стария от инсталацията и монтажа на новия измервателен уред.

Етапите, през които ще трябва да преминете се отнасят до:

 • Заявяване на нужда от ремонт или смяна;
 • Назначаване на оглед от избрания екип;
 • Издаване на предписание за смяна на дефектния водомер;
 • Спиране на водоподаването в деня, в който ще се проведе работата;
 • Опис на причините  за ремонта, отстраняване и записване на номера на демонтираната пломба;
 • Премахване на повредения водомер от ВиК инсталацията;
 • Почистване на тръбите;
 • Монтиране на новия уред, който следва да отговори на изискванията на Софийска вода АД;
 • Тестване на работата на уреда;
 • Поставяне на нова пломба;
 • Изготвяне на протокол за узаконяване;
 • Издаване на гаранции.

Определено това, което е необходимо да се има предвид е, че когато наемате екип то трябва да сте наясно в прецизността и спазването на процедурата.

Еднакви ли са цените при различните фирми?

Цената за услугата няма как да не ви вълнува. Има базови тарифи, които се взимат като основни за провеждането на смяната. Разбира се може да има известни разминавания, които се отнасят най-вече до:

 • Цолаж на уреда;
 • Марка и модел;
 • Сложност на операцията и труден достъп;
 • Други ремонти, които следва да бъдат извършени.

Обикновено самата смяна варира на цени от 35 до около 50 лева. Според това какъв водомер ще бъде избран стойността на услугата може да достигне до 100-120 лева.