Какво включва процедурата по реистрация на изобретение?

изобретение

Приоритетно е при изработването на изобретения да се извършва патентна регистрация, която ви дава изключително право на собственост върху труда ви. За да се справите ефективно с всички изискуеми правила при подаване на заявление в Патентното ведомство е препоръчително да използвате професионални консултантски услуги. Те ще подпомогнат спазването на цялата процедура по регистрация на патент и ще ви предоставят качествено обслужване. В днешната тема ще представим накратко основните стъпки, които следва да бъдат преминати що се отнася именно до това да се гарантира спазването на етапите при регистриране на изобретение.

Какво трябва да знаете преди да бъде подадено заявление за регистрация?

Особено важен е режима на установяване до колко изобретението ви е уникално и имащо отношение към това да предостави някакви конкретни ползи за промишлеността. В случая се извършват конкретни проучвателни действия, които имат пряко отношение към това да се гарантира, че труда ви е неповторим, няма аналог и прилагането му има съответните положителни последици.

Самата промишлена приложимост се доказва с множество проучвания. Имайте предвид, че когато става въпрос за технологични решения то самите анализи могат да отнемат доста време докато с докаже, че самото изобретение е единствено по рода си и то има своята техническа приложимост.

Затова е добре тези подробности да бъдат предварително обсъдени с експертите по патентно право. Юристите и консултантите на база това, което желаете да патентовате ще изготвят съответните документи, които да докажат, че действително се касае именно за такъв потенциал от възможности, които подлежат на защита. Едва след като е преминала тази първоначална оценка и проучване се пристъпва към документалното оформление, което включва:

 • Оформяне на заявка;
 • Изготвяне на документи за представителство;
 • Изготвяне на договори за коопериране;
 • Възможност за консултиране относно регистриране на патента св ЕС и други.

Не пренебрегвайте това, което можете да си осигурите чрез осигуряването на качествено обслужване. Компетентността на квалифицираните експерти ще ви осигури повече сигурност, компетентност и бързина при регистрирането на патент.

Какво включва процедурата по регистриране?

регистрация на изобретение

До тук в изложената информация стана ясно, че преди всичко е необходимо да се възползвате от услугите на консултанти, които могат да ви осигурят качествено представителство и сигурно спазване на процедурите по отношение на изискванията на Патентното ведомство. Важния етап, който се отнася до установяването на уникалността на изобретението както и това то да бъде приложимо в промишлеността е основен. И едва след като бъде доказана негова неповторимост се пристъпва към следването на следващите процедури, които включват:

 • Детайлно попълване на заявката за регистриране, в която се прилага и експертизата за това, че изобретението има право да бъде регистрирано като такова;
 • Сключване на договор за договор с правоспособни представители по индустриална собственост;
 • Оформяне на заявка с описание;
 • Попълване на набор от изискуеми декларации, които придружават заявлението;
 • Определяне на типа на претенцията за която се иска съответната защита;
 • Предоставяне на различи чертежи ри необходимост като доказателство;
 • Изготвяне на реферат, в който се описва за коя техническа област се отнася изобретението, наименование, специфика на приложение и други.

Имайте предвид, че това е само една част от всички онези детайли и акценти, които имат отношение към това да се спазят процедурите по регистрация.

Какво спестявате с консултантски услуги за регистриране на патент?

Преди всичко доста време, нерви, откази и излишни разходи ще спестите благодарение на това, че се доверите на консултанти с опит, които са напълно наясно с това, което предоставят като услуга.

Процедурата не е лека и точно затова е необходимо да се вземат под внимание редица обстоятелства, които имат отношение към това да се осигурят коректните стъпки за това да се изготви правилната документация при подаване на заявка за регистрация на патент на изобретение. Струва си да се възползвате от онези приоритети и предимства, които безспорно спестяват ценни ресурси.