Кюнци и димоотводи със значима роля в отоплителната инсталация при печки, котли и камини

коляно

Невероятен уют и комфорт ни предоставят камините на дърва или пелети. Но за да се възползваме от техните удобства това, което е необходимо да се вземе под внимание са именно инсталациите, които отвеждат димните газове в атмосферата. Със сигурност ролята на димоотвода има задължителен характер, защото в крайна сметка това показва отговорност към чистотата и комфорта в дома. За да се осигури безопасна и здравословна среда по време на отоплителния сезон е необходимо да се вземат под внимание редица обстоятелства, включително инвестирането в кюнци и димоотводи, с които да завършите цялостната работа на инсталацията.

Роля на димоотводната система

Човек никога не прави каквото и да било без да има яснота по отношение на това каква е основната цел. Именно защото всяко решение има конкретна роля то и тук при отопляването с печки, котли, камини и други алтернативни източници е важно да се вземе предвид избора на кюнци и елементи, които ще участват пряко в изграждането на димоотводната система.

Що се касае до основното задължение на тези елементи то ще споделим, че става въпрос за гарантирате на:

кюнци
  • Качеството на процеса на изгаряне на горивото;
  • Повишаване производителността на топлинна енергия на уреда;
  • Надеждно и сигурно отвеждане на дима, газовете и миризмата извън жилището;
  • Реализиране на икономии по отношение на разхода на използван ресурс.

Разбираемо е това, че все повече клиенти могат да установят ползите от употребата на високоефективна димоотводна система едва когато започнат да я използват ежедневно. Именно в такива моменти могат да установят, че са допуснали грешки при избора на кюнци. Препоръчително е при подобряване на отоплението в дома и дори замяна на един уред с друг (например: печка на дърва с камина на пелети) да се има предвид спецификата на избраните кюнци, които бихте желали да използвате.

Видове кюнци и приложимост при отделните отоплителни уреди

В зависимост от вида на горивото, което се използва и типа на уреда е важно да се акцентира върху това, че действително е необходимо да бъдат взети под внимание редица обстоятелства, които се отнасят до подбора на конкретни кюнци. Класифицирането на тези аксесоари за димоотвод се дължат най-вече на формата и размера както и на материала, от който са изработени.

Дефинирането на онези предложения, които да бъдат приложени при вашата отоплителна инсталация е определящо. Правилно е на първо място да се консултирате със специалист, тъй като по този начин ще можете да организирате ефективно пътя на димните газове. Освен това има значение материала и неговата дебелина, тъй като всеки тип гориво си има свои киселинни показатели, които дават отражение върху достигането на оптимален коефициент издръжливост.

След като изяснихме значението на спецификациите на тези елементи предстои да ви запознаем с основните видове кюнци, необходими за изграждането на димоотводната система. Отново правилния им подбор и съчетание са от съществен принос за ефективността при ползване на уреда, с който ще отоплявате своя дом.

Видовото класифициране при кюнците е в следния ред:

  • Основни, прави

Те приличат на цилиндрични тръби. Стандартите показват, че основните размери, които можете да използвате са 50 и 100 см. Предлагат се и така наречените телескопични кюнци, които варират с размер от 30 до 50 см. Имате възможност за избор на диаметър отново по стандарт;

  • Ревизионен

Препоръчителен елемент при по-големи т.е. по-дълги димоотводи. С негова помощ намалявате образуване на конденз и можете да почиствате без цялостно разглобяване димоотвода;

  • Ъглови

Представители от тази категория кюнци ще откриете в два размера – 45 и 90 градуса. Съществено е да имате предвид, че не е желателно в една инсталация да има три такива елемента, с които да променяте пътя на димоотвода.

За повече информация относно характеристиките на елементите в отоплителната инсталация можете да ес свържете с експертите от balkanenergy.bg.